Filosofia

Qui ha realitzat una obra, bé siga una reforma o una construcció més gran, sap perfectament les tramitacions que açò comporta, permisos, llicències, legalitzacions, cercar bons professionals… en Construccions Enrique Canós S.L. ens encarreguem de tot per vostè, simplement ha de comentar-nos el seu projecte i nosaltres ens encarreguem en el seu nom de tot, informant-li en tot moment de l'estat en el qual es encuntra el seu projecte.

Gestió

Gestionem tots els tràmits necessaris per al començament de l'obra, legalització del projecte una vegada finalitzat i tramitem amb les companyies subministradores.

Lampisteria i electricitat.

Aportem si el nostre client ho desitja, tots els professionals per a l'execució de la seua obra.

Lampisteria: instal·lacions de calefacció, aigua, gas, dictàmens...

Electricitat: centralitzacions, escomeses, dictàmens...

Assessorament

Assessorament sobre l'elecció de materials.

Fusteria d'alumini, PVC, fusta

Cerrrajería

Pintura

Climatització

Garantia Post Venda

Oferim una àmplia garantia en tots els nostres projectes així com una amplia garantia post venda de tots els nostres serveis.

Alguns dels nostres treballs